Konkursy

Turek w obiektywie

KONKURS INFORMATYCZNY „Turek w obiektywie”
Konkurs ogłoszony został  w marcu dla uczniów klas 4 – 8 i 3 gimnazjum.
Cele konkursu:
  Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
  Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
  Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
  Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
Na konkurs wpłynęło  32 prace, w konkursie wzięło udział  14 uczniów.
 
Organizatorki konkursu: Beata Szymańska,  Małgorzata Tyczka
 
Wyniki konkursu:
I miejsce – Cyprian Oleksy 6a, Kacper Nowak 6a
II miejsce – Anna Białczak 6a, Patrycja Chmiela 6b 
III miejsce – Szymon Głowniak 4c, Miłosz Filipowicz 6a 
Wyróżnienie – Patrycja Pietrzak 6a,  Michalina Stępniak 6b
                                    
                                                                       Beata Szymańska
                                                                       Małgorzata Tyczka
 
Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:
6a – Anna Ostrzeszewska, Kacper Nowak, Patrycja Pietrzak, Miłosz   
        Filipowicz, Cyprian Oleksy, Kacper Nowak,  Anna Białczak
6b – Michalina Stępniak, Seweryn Kowalski, Patrycja Chmiela
6c – Tymoteusz Smak,
5b – Adam Nejme,  
5c – Wiktor Pacześny
4c – Szymon Głowniak