Konkursy

Najlepszy rowerzysta, najlepsza rowerzystka szkoły

2 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się turniej – Najlepszy rowerzysta, najlepsza rowerzystka szkoły. Celem turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym bezpieczeństwa dzieci w szczególności poprzez:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  • popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  • inspirowanie uczniów do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W turnieju brało udział 13 uczniów z klas V-VI naszej szkoły. 
Najlepszym rowerzystą okazał się uczeń klasy 5e Hubert Korajczyk, najlepszą rowerzystką Zosia Pawlak również z klasy 5e.
Organizatorami konkursu byli:
Anna Karbowska
Marian Karbowski
 

Galeria