Konkursy

Najładniejsza kartka świąteczna

Nieodzownym symbolem Świąt Bożego Narodzenia są kartki bożonarodzeniowe wysyłane do krewnych i przyjaciół. Kartki, szczególnie wykonane samodzielnie, to dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. Popularyzacja regionalnej twórczości związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia, jak również stworzenie możliwości konfrontacji artystycznej i poszerzenia wiedzy na temat sposobów wykonania kartek bożonarodzeniowych  to cel, jaki przyświecał konkursowi „Najładniejsza kartka świąteczna”

Konkurs ogłoszony został  8 listopada i adresowany był dla uczniów klas 4 – 6.

Celem konkursu było  umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności technicznych, plastycznych uczniów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Komisja przy ocenie prac kierowała się następującymi kryteriami: wkład pracy, użycie różnorodnych materiałów, estetyka
i staranność wykonania, zagospodarowanie kartki, pomysłowość.

Na konkurs wpłynęło 57 prac, w konkursie wzięło udział 41 uczniów.

Wyniki konkursu:
I miejsce
4 klasa – Bartosz Mikołajczyk 4G
5 klasa – Martyna Kazikowska 5D
6 klasa – Miłosz Filipowicz 6A
II miejsce
4 klasa – Wiktor Sylwestrzak 4A
5 klasa – Dorota Zając 5B
6 klasa – Kacper Nowak 6A
III miejsce
4 klasa – Antoni Raźniewski 4B
5 klasa – Wiktor Pacześny 5C
6 klasa – Maja Jaromirska 6B
Wyróżnienie:
4 klasa – Hanna Potyralska 4C
5 klasa – Oliwia Kręc 5A
6 klasa – Alan Jurdziak 6B
G r a t u l u j e m y !
                                                              Organizatorki konkursu:
                                               Beata Szymańska,  Małgorzata Tyczka