Konkursy

Młodzież Zapobiega Pożarom

9 lutego 2019 siedzibie OSP w Turku odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I to uczniowie klas I-VI szkół podstawowych, grupa II uczniowie klas VII-VIII i klas gimnazjalnych. Do turnieju przystąpili reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z miasta (SP1, SP4 i SP5).

Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów: w grupie młodszej - Nikodem Walczykowski (VI a) i Emil Kubiak (V c), w grupie starszej - Jakub Wagner (VIII d), Norbert Jacaszek (VIII d), Wojciech Werbiński (III b gimnazjum) i Natalia Wojtkowiak (III a gimnazjum).Uczniowie rozwiązywała test składający się z 30 pytań dotyczących: przyczyn powstawania pożarów, sposobów ich zapobiegania, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, zasad ewakuacji ludzi, udzielania pierwszej pomocy, organizacji i historii OSP oraz zadań ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
Zwycięzcami eliminacji miejskich zostali uczniowie naszej szkoły: I miejsce w grupie młodszej zajął Emil Kubiak a w grupie starszej Natalia Wojtkowiak. Na podium znalazł się również Wojciech Werbiński zajmując w swojej grupie wiekowej III miejsce.

Emil i Natalia wspólnie z uczniami SP 1 (którzy zajęli II miejsce) będą reprezentowali miasto w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria