Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – mgr Małgorzata Bulska

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 -12:00

Budynek A

10.00 -14:00

Budynek A

09:30 -13:30

Budynek B

12:00 -16:00

Budynek A

09:30 -13:30

Budynek A

Ukończyłam Uniwersytet Łódzki kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Studia Podyplomowe: Profilaktyka Uzależnień. Jestem autorką programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży: „Do góry nogami”

Moja praca związana jest z:
• udzielaniem pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się w wyniku niepowodzeń szkolnych,
• udzielaniem porad uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia,
• pomocą wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
• udzielaniem porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
• udzielaniem porad i pomocą uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
• rozpoznawaniem warunków życia uczniów,
• troską o realizację obowiązku szkolnego,
• doradztwem pedagogicznym dla rodziców.

Realizuję swoje zadania poprzez:
• indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
• spotkania z zespołami klasowymi,
• prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących integracji zespołów klasowych, profilaktyki problemowej, psychoedukacji,
• treningi twórczości – w trakcie, których uczniowie nabywają umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

Współpracuję z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, są to m in. poradnie specjalistyczne, sąd, kuratorzy, policja, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.

 

Pedagog szkolny – mgr Joanna Marciniak

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09:00 -13:00

Budynek B

09.00 -11:00

Budynek B

 

10:00 -14:00

Budynek B

 

 

 


Chcesz porozmawiać o swoich problemach,
Masz trudności w nauce
Wiesz o kłopotach innych, ale nie wiesz jak pomóc

PRZYJDŹ. POSTARAMY SIĘ CI POMÓC.