Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium  Rady  Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

Przewodnicząca                Monika Gruszczyńska – Smak
 
Zespół zadaniowy do spraw uczniów oddziałów szkoły podstawowej
 
Wiceprzewodniczący   Andrzej Sochacki 
Wiceprzewodniczący Tomasz Misiak
Księgowa  Beata Krysztofowicz
Sekretarz    Joanna Pawlak
Członek   Monika Apelt
Członek Joanna Skowrońska
Członek Marlena Kubiak
Członek Agnieszka Greber

 

         
                          
                         
                      
 
 
 
 
 
Komisja rewizyjna
Przewodnicząca     Anna Ścibor
Członek   Maciejewski Daniel
Członek  Ryszard Śmietana

Adres e-mali Rady Rodziców

rodzice.sp5@o2.pl

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

nr:  11 1090 1229 0000 0000 2201 3650