Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium  Rady  Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

Przewodnicząca                Monika Gruszczyńska – Smak
 
Zastępca   Andrzej Sochacki 
Księgowa  Beata Krysztofowicz
Sekretarz    Marlena Kubiak
Członek Iwona Dobrosińska

 

         
                          
                         
                      
 
Komisja rewizyjna
Przewodnicząca     Agnieszka Greber
Członek   Joanna Filas
Członek  Mirosława Świderska

Adres e-mali Rady Rodziców

rodzice.sp5@o2.pl

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

nr:  11 1090 1229 0000 0000 2201 3650