Z życia szkoły

DZIEŃ PO DNIU DZIEŃ DZIECKA

  Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, dlatego z wielką wdzięcznością chciałabym o nich napisać, kierując słowa podziękowania dla Rodziców klasy 5c, którzy, przy całym swoim zaangażowaniu we wszystkie uroczystości szkolne i pozaszkolne, po raz kolejny wykazali się inicjatywą i kreatywnością, organizując wzorcowy Dzień Dziecka, godny naśladowców.
  Wszystko zaczęło się dnia 31.05.2019r. Pan Andrzej Sochacki - przewodniczący Rady Rodziców zorganizował Turniej Tenisa Stołowego, w którym najpierw zmierzyli się ze sobą chłopcy, a później dziewczynki, by wyłonić najlepszych zawodników i najlepsze zawodniczki. Następnie zmierzyła się ze sobą para zwycięzców, czyli chłopiec i dziewczynka, którzy walczyli o miano najlepszego
z najlepszych. Trzy pierwsze miejsca w grupie dziewczynek i chłopców nagrodzone były statuetkami i cennymi nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami, które otrzymali również wszyscy uczestnicy. Każde dziecko dostało w prezencie reklamówkę
z upominkami i słodyczami.
   I to nie koniec świętowania, bo kolejnego dnia zostałam zaproszona na uroczysty Dzień Dziecka do Fabryki Kreatywności Fantazja w Olszówce prowadzonej przez Państwa Hadław, w której spotkałam się z uczniami klasy 5c i ich Rodzicami i od przysłowiowego progu stałam się uczestnikiem szeregu niezwykłych zdarzeń. Celebrowałam je z nieukrywanym zachwytem, bo nagle znalazłam się w klimacie kultury słowiańskiej. Tak jak wszyscy uczestnicy miałam na głowie wianek z polnych kwiatów i ziół oraz zostałam ubrana w białą sukienkę, by wyglądać jak moi uczniowie, którzy mieli na sobie białe, płócienne szaty. Wręczono mi piękny bukiet własnoręcznie uwity z polnych kwiatów, powitano tortem i zaproszono do uczestnictwa w zabawach i rozmowach, które wypełniły na długie godziny ten wyjątkowy czas świętowania Dnia Dziecka. Czapki z głów dla Szanownych Rodziców uczniów klasy 5c, którym z całego serca "Dziękuję".