Z życia szkoły

229. rocznica uchwalenie Konstytucji 3 maja

Ze względu na stan epidemii oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja nie odbędą się. Pomimo tego zachęcamy do indywidualnego celebrowania tego święta, oraz do wywieszenia flag narodowych już 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
229. rocznica uchwalenie Konstytucji 3 maja
 
Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. 

  • Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej.
  • Przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą     i sądowniczą.
  • Zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. 
  • Zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.
  • Potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa.
  • Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa – gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku.
  • Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań.

 
Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Galeria