Z życia szkoły

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maj 2020 roku dokładnie 100 lat temu tego dnia w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, dla nas wszystkich niezapomniany i kochany Ojciec Święty Jan Paweł II. Choć czas epidemii nie pozwolił nam wspólnie świętować to jednak społeczność naszej szkoły pamięta i przez katechezy multimedialne, programy telewizyjne i wspomnienia rodziców, wszyscy staramy się przywoływać, a młodsi poznawać postać papieża Jana Pawła II. Tak, więc włączmy się we wspólną modlitwę za wstawiennictwem Ojca Świętego, który wołał: "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". "Nie lękajcie się!".

 

Galeria