Z życia szkoły

Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem to program Polskiej Akcji Humanitarnej, do którego postanowiły prekursorsko przystąpić z uczniami wychowawczynie klasy IV A – Beata Grzelka i klasy VIII D – Aneta Ulańska-Grabowska. 
Program PAH to innowacyjny, całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Jego celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą  uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.
Realizując zajęcia z edukacji globalnej, której podstawę stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze, uczniowie poznawali lub zgłębiali zagadnienia o sprawiedliwym handlu, problemach klimatycznych, migracyjnych. Ciekawa tematyka oraz formy i metody pracy powodowały duże zaangażowanie i aktywność dzieci na zajęciach.

Galeria