Z życia szkoły

Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku informuje uczniów klas ósmych, że odbiór Zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. (tj. piątek) w auli w budynku Os. Wyzwolenia 7A według harmonogramu :
• KLASA VIII A - godz. 9.00 – 9.25
• KLASA VIII B - godz. 9.30 – 9.55
• KLASA VIII C - godz. 10.00 – 10.25
• KLASA VIII D - godz. 10.30 – 10.55
Dla uczniów, którzy nie mogą odebrać Zaświadczeń w dniu 31.07.2020 r. wyznaczam dodatkowy termin w dniu 03 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00  do 11.00 w budynku szkoły Os. Wyzwolenia 7A.
 
Informuję, że nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa tj. zakrywanie  nosa i ust maseczkami, zachowanie odstępu 1,5 m. i nie gromadzenie się.

Galeria