Z życia szkoły

"Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje"

Społeczność SP5 nr 5 im. UNICEF z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 6. 09. 2020 r. odszedł nagle wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Turku

Waldemar Pawlak

Lubiany i ceniony wychowawca, prawdziwy przyjaciel dzieci.

Wyrazy współczucia Rodzinie składa

Dyrekcja Szkoły,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji
I Obsługi