Z życia szkoły

Sprzątanie świata 2020

Rezygnuję, Redukuję, Segreguję