Z życia szkoły

Kocham słyszeć

12 października 2020r. uczniowie klasy 4 d wraz z wychowawcą uczestniczyli w pokazowych warsztatach języka migowego „Mówiące dłonie”. Zajęcia odbywały się w ramach ogólnopolskiej akcji „Kocham słyszeć”, prowadziła je Pani Monika Smak, jedna z wielu koordynatorów tej akcji. Uczniowie dowiedzieli się, że są dzieci i dorośli, którzy „mówią rękami”, gdyż nie słyszą dźwięków. Pani Monika opowiedziała i pokazała jak poznają świat i porozumiewają się osoby niedosłyszące. Dzieci nauczyły się proste elementy języka migowego np: litery, nazwy zwierząt oraz zwroty grzecznościowe. Była to niezwykle interesująca i ciekawa lekcja. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Dzieci oraz wychowawca dziękują  Pani Monice Smak za zorganizowanie tak wspaniałych zajęć.

Galeria