Z życia szkoły

Spotkanie z ratownikiem medycznym w 6e

29 września klasę 6e odwiedził  ratownik medycznypan Paweł Kołata.Głównym celem zajęć było przekazanie i utrwalenie znanych już zasad  na temat udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się podczas wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Pan Paweł omówił  jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz jak zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Uczniowie  odbyli ćwiczenia praktyczne na fantomie. W zajęciach uczestniczyli również funkcjonariusze policji, którzy przypomnieli zasady zachowania w trudnych sytuacjach.Spotkanie uczuliło uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyło w umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać.

.

Galeria