Informacje

Ważne informacje

Zapisy do klasy pierwszej
 
 
 
 
 
 
 
Prosimy, aby dla dobra własnych pociech, ich bezpieczeństwa i komfortu w szkole zechcieli się Państwo zapoznać
z w/w regulaminem i stosować do niego.
Jednocześnie przypominamy, że zakaz wchodzenia na teren szkoły dotyczy także stołówki szkolnej. Bardzo prosimy,
aby nie wchodzili Państwo po dzieci podczas obiadu, tylko czekali na nie przy szatniach. Zabraniają tego względy bezpieczeństwa oraz przepisy sanitarne.