Dyrekcja szkoły

Dyrekcja szkoły

"Moja szkoła - mój drugi dom" czyli:
bezpieczeństwo, przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc,
radość i zabawa, twórcze działanie, pozytywne myślenie,
poszukiwanie wartości moralnych, zaangażowanie w naukę,
rozwijanie własnych zdolności.
Nad tym wszystkim czuwa: Dyrekcja

Dyrektor mgr Zdzisława Kośla 

v-ce dyrektor mgr Izabela Lis

 

v-ce dyrektor mgr Aneta Jasnowska

v-ce dyrektor mgr Agnieszka Putiatycka-Łopata

Dyżury dyrektora