Konkursy

Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka

Skromna, miła, uczynna i... utalentowana: 
Marcelina Iwaniak z SP5 laureatką 
XIII Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka 
 
Talenty należy pielęgnować, szlifować i pokazywać światu. Nie ulega wątpliwości, że sprzyjają temu szkoła oraz udział w konkursach zewnętrznych, adresowanych do młodych artystów.  
 
Dnia 14 maja 2022 roku w Kaliszu odbyła się uroczysta Gala Finałowa XIII Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. "Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem". Honorowy patronat objęła Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Celami przedsięwzięcia, którego od pomysłodawcą i dyrektorem jest Maciej Konie są m. in. inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego. 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie recytatorskim było przesłanie linku do nagrania recytacji dwóch wierszy Włodzimierza Pietrzaka, których wyboru należało dokonać z listy utworów zamieszczonych na stronie organizatora. Tego wyzwania podjęła się uczennica klasy 8b Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF, Marcelina Iwaniak. I w dotychczasowym repertuarze artystycznym Marcysi nie było tak nastrojowej poezji (przez lata skupiała się głównie na monodramie), okazało się, że została ona zauważona przez jury i otrzymała tytuł laureata XIII Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego. Opiekunem uczennicy jest Izabela Matusiak, nauczyciel języka polskiego. Ogromne wsparcie Marcelina otrzymuje od rodziców, kolegów oraz Dyrekcji Szkoły. 
 
Warto zaznaczyć, że Fundacja Pro Arte Christiana do oceny prac konkursowych w edycjach: recytatorskiej, plastycznej oraz fotograficznej zaprosiła szanowne grono jurorów, wśród których znaleźli się m.in. profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dr A. Sobczyk-Gąsiorek, profesor M. Kostrzewa) i profesorowie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (profesor T. Komorowski i profesor Janusz Maria Tylman).  
 
Na Gali Finałowej obecni byli również: dyrektor kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty pani Violetta Słupianek, ojciec Waldemar Ułanowicz - gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów, ks. Przemysław Kaczkowski z Kurii Biskupiej w Kaliszu. Patroni medialni to m.in.: TVP2, eKAI, TV Wielkopolska, Radio Poznań. 
 
W dotychczasowych edycjach Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka wzięło udział ponad 14 tysięcy uczestników z pięciu kontynentów 16 państw (Australia, Austria, Białoruś, Chiny, Czechy, Kazachstan, Liban, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Ukraina, Wielka Brytania i Włochy). 
 
Gratulujemy Marcelinie i życzymy jej dalszych sukcesów!

Galeria