Z życia szkoły

Laboratoria Przyszłości

Materiały i sprzęt zakupiony z programu #LaboratoriaPrzyszłości pozwoliły uczniom klas 4,5 i 6  rozwijać nowe umiejętności podczas zajęć techniki. Tym razem podczas wykonywania kolejnego podprojektu, korzystali z urządzeń i przyrządów wcześniej im nieznanym więc zdobywali nowe doświadczenia, a jednocześnie kształcili pomysłowość i kreatywność. Nasi uczniowie są bardzo zadowoleni z możliwości praktycznego rozwoju jakie dają im @LaboratoriaPrzyszłości. 

Galeria