Z życia szkoły

klasa 3d w Turkowskim Klubie Karate

Dnia 12.09.2023r. uczniowie klasy 3d wraz z panią Marzanną Kmieć i panią Marleną Nykiel - Wojciechowską wybrali się na zajęcia sportowe do Turkowskiego Klubu Karate.
Celem wycieczki było zainteresowanie uczniów ciekawą i nietypową dyscypliną sportu - karate, integracja zespołu klasowego, zacieśnienie relacji koleżeńskich. Lekcja karate pod okiem pani instruktor Sylwii Bartczak z Turkowskiego Klubu Karate była wspaniałą i cenną lekcją dla naszych dzieci.
Uczniowie świetnie radzili sobie z tą nową dla nich dyscypliną sportu.
Pobyt w Turkowskim Klubie Karate dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. Okazał się fantastycznym sposobem aktywności ruchowej, zabawy i nauki innej niż dotychczas.
Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie zajęć sportowych w Turkowskim Klubie Karate oraz słodki poczęstunek.
Wycieczkę wszyscy uważamy za udaną.

Galeria