Z życia szkoły

Pierwsza pomoc

W dniu 28 listopada uczniowie  klasy  4 c, e, f oraz 5 c, e brali  czynny udział  w zajęciach   przeprowadzonych przez panią Weronikę z OSP Turek ,która jako jedna z pierwszych osób w Wielkopolsce ukończyła pilotażowy program z zakresu pierwszej pomocy. 
Celem zajęć było nabycie wiedzy i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.  Uczniowie pod czujnym okiem prowadzącej zajęcia  ćwiczyli ocenę stanu poszkodowanego, zastosowanie pozycji bocznej oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddychania i krążenia - resuscytację krążeniowo – oddechową. 
Takie zajęcia może nie uczynią z nas ratowników medycznych, ale pozwolą nabrać pewności w sytuacji, kiedy będziemy musieli udzielić pomocy. 

Galeria