Z życia szkoły

Jak celebrowaliśmy Rok Romantyzmu Polskiego?

Rok 2022 już za nami. „Miej serce i patrzaj w serce” – to romantyczne hasło, które przyświecało naszym działaniom związanym z obchodami roku, który Sejm ogłosił Rokiem Romantyzmu Polskiego. Przypomnijmy, że powodem była dwusetna rocznica wydania “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza (1822r.), Data ta wyznaczyła w Polsce początek epoki romantyzmu.
Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne „Romantyczność”, „Powrót taty”, „Świtezianka”, „Pani Twardowska”, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat polskiej kultury. To, co nastąpiło potem, było bez precedensu w polskich dziejach - napisano w uchwale.
Już od września włączyliśmy się w prezydencki projekt „Narodowe czytanie”.
Akcję czytania „Ballad i romansów” w naszej szkole zorganizowała nauczycielka języka polskiego, Izabela Matusiak, przy współpracy nauczycieli bibliotekarzy: Jolanty Szczepaniak, Agnieszki Mądrachowskiej oraz Katarzyny Dobrowolskiej. Prezentowane przez nauczycielki ballady zostały nagrane
i upublicznione  na szkolnym fb. Niejednokrotnie były później  wykorzystywane podczas wielu lekcji języka polskiego.
Utwory Mickiewicza czytały (w kolejności nagrania):
Agnieszka Mądrachowska  „Powrót taty”
Barbara Dębowska „Romantyczność”
Dyrektor Zdzisława Kośla „ Pani Twardowska”
Wicedyrektor Aneta Jasnowska „Lilije”
Ewa Laskowska „Rybka”
Katarzyna Dobrowolska i Izabela Matusiak „Świtezianka”.
Link tutaj: >> KLIK <<

Ważnym elementem zapoznawania uczniów z epoką oraz jej wybitnym twórcą były ciekawe projekty organizowane na lekcjach i poza nimi.
Nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Mądrachowska  przeprowadziła zajęcia czytelnicze w klasie IV, podczas których m.in. czytała balladę „Powrót taty”. Natomiast na zajęciach w klasie V d pod okiem polonistki Barbary Dębowskiej uczniowie głośno interpretowali wybrane utwory poety, do których nauczycielka zorganizowała ciekawe zajęcia.
 Z kolei lapbooki o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości realizowali uczniowie klasy VI d (nauczyciel Emilia Wyrwa), a przekładem intersemiotycznym zajęły się dzieci z klas IV a i d oraz V b, które wykonały komiksy i ilustracje oraz redagowały opowiadania (nauczyciel Izabela Matusiak).
Nie tylko w szkole spotykaliśmy się z Adamem Mickiewiczem. Wiedzę
o jego życiu i twórczości poszerzaliśmy podczas wycieczki do Śmiełowa, którą dla klas VII a i VII b zorganizowała nauczycielka historii oraz  metodyk  – Beata Grzelka, a opiekę nad uczniami sprawowały:  wicedyrektor Agnieszka Putiatycka - Łopata, Izabela Zielińska, Izabela Matusiak.
Książki Adma Mickiewicza towarzyszyły nam także podczas wycieczek, zorganizowanych dla uczniów klas IV przez nauczycieli bibliotekarzy. W Księgarni Tuliszków i drukarni w Żychlinie uczniowie mogli zobaczyć m.in. przygotowane okładki oraz wydrukowane arkusze dzieła pt. „Pan Tadeusz”.
Spotkanie z poezją, które można by zatytułować „Serce poety”, to świetna konfrontacja poezji kobiecej, współczesnej, oraz romantycznej, męskiej. To także wspaniałe dopełnienie roku przepełnionego poezją romantyczną. Jednak według Agnieszki Lipskiej, nauczycielki – poetki
z Kun, nie ma powodu, aby porównywać autorów i epoki czy też zestawiać mężczyzn i kobiety na przeciwległych biegunach.  Wspólnym mianownikiem jest właśnie „serce poety”, które „pragnie tylko tego, aby je zrozumiano” – jak pisze i deklaruje poetka. Spotkanie z Agnieszką Lipską zorganizowała w Bibliotece Pedagogicznej Beata Grzelka – nauczyciel historii, metodyk.
Pełni wiedzy i wzruszeń, otwarci na nowe wrażenia, zakończyliśmy Rok Romantyzmu Polskiego 2022.


 

Galeria