Wycieczki

Wycieczka do muzeum

7 października 2022 r. uczniowie klasy 8e wraz z opiekunami Jolantą Kaczmarek i Joanną Marciniak odbyli wycieczkę do Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera w Turku.
W ramach innowacji, przy współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. gen. prof.  Sylwestra Kaliskiego w Turku, uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu dyrektora Muzeum Miasta Turku, Bartosza Stachowiaka, na temat losów turowian w okresie II wojny światowej a także obejrzeć film pt. „Archiwum igły”. „Archiwum igły” to zbiór negatywów Kreisbildstelle Turek/Wartheland. Zbiór ten który w dużym stopniu przyczynił się do powiększenia wiedzy uczniów na temat okresu okupacji na terenie miasta Turku i powiatu. Ukazał działalność okupanta oraz przedstawił obraz miasta i ludzi tego strasznego czasu, kiedy Polacy, tak niechętnie tutaj fotografowani, walczyli o przetrwanie, zachowanie języka i kultury.
Uczniowie obejrzeli również wystawę pt. „Opowieści pewnej ulicy – 1956 dni w okupowanym Turku” , która powstała w oparciu o unikatowy zbiór około 4 tys. oryginalnych negatywów wykonanych na terenie Turku i powiatu tureckiego w latach 1941-43 przez agendę terenową Kreisbildstelle Turek/Wartheland.
Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się wystawa pt. „Tajemnice środków łączności” , gdzie mogli podziwiać telegrafy oraz stare telefony, które przez kolejne lata towarzyszyły nam na biurkach czy ścianach, ulegały zmianom nie tylko w swoim wyglądzie i budowie ale także w jakości przekazywania głosu. Ta wystawa, to podróż w przeszłość do wieku XIX, kiedy człowiek przeprowadził rewolucję komunikacyjną konstruując pierwsze środki łączności.
Pobyt w muzeum był również okazją, aby zobaczyć również wystawę czasową pt. „Ad oculos: Chaos uporządkowany” czyli fotografie autorstwa Kajetana Gosławskiego i Galiny Krupy. Oboje to fotografujący podróżnicy z zamiłowania i wyboru. Fotografie przedstawiają 4 wiodące tematy: człowieka i jego pracę, życie codzienne, religie i rytuały oraz krajobrazy w obszarze Azji Południowo-Wschodniej. 

Galeria