Z życia szkoły

Lekcja ratowania życia - przed wakacjami.

„Ratujemy i Uczymy Ratować" to program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który jak co roku realizowany jest w naszej szkole. W tym roku uczniowie klasy 1a i 1b przed wakacjami zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a klasa 3b utrwaliła zdobytą wcześniej wiedzę.
Podczas zajęć uczniowie utrwalili znajomość numerów telefonów alarmowych. Ponadto dowiedzieli się, jak wezwać pomoc i pomóc osobie, która uległa wypadkowi i jest nieprzytomna, ale oddycha oraz osobie, która jest nieprzytomna i nie oddycha. Pierwszaki świetnie radziły sobie z praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy. Układały osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej, przeprowadzały resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, a na koniec obejrzały film o doktorze Kręciołku.
Dzieci dzięki takim zajęciom oswajają się ze świadomością o  konieczności niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, ale i odpowiedzialności za siebie i za innych. Taka wiedza, umiejętności są bardzo ważne w życiu codziennym, a szczególnie mogą być przydatne w czasie wakacji.

Galeria