Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – mgr Małgorzata Bulska

Ukończyłam Uniwersytet Łódzki kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Studia Podyplomowe: Profilaktyka Uzależnień. Jestem autorką programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży: „Do góry nogami”

Godziny pracy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 -10:00
budynek B

10.15-12.15
buddynek A

9.30 -13:30
budynek A

09:30 -13:30
budynek B

11:00 -15:00
budynek A

09:30 -13:30
budynek A


Pedagog szkolny – mgr Joanna Marciniak

Ukończyłam Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, kierunek pedagogika oraz Studia Podyplomowe: Oligofrenopedagogika.

Godziny pracy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.45 -13.15
budynek B

08.00 -10:30
budynek B

8.30-9.30
budynek B

8:00 -10:30
budynek B

9.00-11.30
budynek B


Nasza praca związana jest z:

• udzielaniem pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się w wyniku niepowodzeń szkolnych,
• udzielaniem porad uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia,
• pomocą wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
• udzielaniem porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
• udzielaniem porad i pomocą uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
• rozpoznawaniem warunków życia uczniów,
• troską o realizację obowiązku szkolnego,
• doradztwem pedagogicznym dla rodziców.

Realizujemy swoje zadania poprzez:
• indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
• spotkania z zespołami klasowymi,
• prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących integracji zespołów klasowych, profilaktyki problemowej, psychoedukacji,
• treningi twórczości – w trakcie, których uczniowie nabywają umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, są to m. in. poradnie specjalistyczne, sąd, kuratorzy, policja, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, MOPS w Turku oraz Centrum Wolontariatu w Turku.


Chcesz porozmawiać o swoich problemach,
Masz trudności w nauce
Wiesz o kłopotach innych, ale nie wiesz jak pomóc

PRZYJDŹ. POSTARAMY SIĘ CI POMÓC.