Patron

Patronem naszej szkoły jest  U N I C E F.

 

UNICEF to największa na świecie organizacja, której działalność jest w całości dedykowana dzieciom.

UNICEF został obdarzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych mandatem Rzecznika ochrony praw dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb, by tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci.

UNICEF kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci. Broni praw dziecka we wszystkich krajach, w czasie wojny i w czasie pokoju. UNICEF działa na całym świecie poprzez 161 biur regionalnych i 37 Komitetów Narodowych. Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, wspiera dzieci i ich rodziny w zmaganiach z wyzwaniami, które przed nimi stoją. Współpracuje z organizacjami i instytucjami, które zajmują się ochroną i promowaniem praw dziecka.

UNICEF to ponad 7 000 osób promujących i walczących o prawa dziecka na całym świecie. Prowadzone programy pomagają dzieciom przetrwać sytuacje kryzysowe i rozwijać się tak, by mogły pewnie wejść w dorosłe życie. Dostarczamy najmłodszym leki, szczepionki i żywność, umożliwia edukację, dba o zdrowie.

UNICEF jest w całości finansowany z dobrowolnych składek darczyńców. Ponad 90% środków jest przekazywanych bezpośrednio na programu pomocy dzieciom w najuboższych zakątkach świata.
Nasza szkoła pomaga tym najbardziej potrzebującym, my też powinniśmy się więcej udzielać bo od tego może zależeć ich życie!!!

UNICEF ocalił życie wielu dzieci i nasza szkoła pomogła już wielu dzieciom!