Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium  Rady  Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

Przewodnicząca: Monika Gruszczyńska-Smak
Zastępca: Paweł Achenbach
Skarbnik: Monika Cieślak
Sekretarz: Joanna Filas
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Michał Boćkowski
Członek: Marcin Perliński
Członek: Mateusz Kaczorowski
 
Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

nr:  11 1090 1229 0000 0000 2201 3650