Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium  Rady  Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

Przewodnicząca: Joanna Filas
Zastępca: Marcin Perliński
Skarbnik: Piotr Jaros
Sekretarz: Joanna Miller
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Anna Knop
Członek: Paulina Rygiert
Członek: Mateusz Kaczorowski
 
Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

nr:  11 1090 1229 0000 0000 2201 3650