Z życia szkoły

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.”

Słowa Mikołaja Reja inspirują dzieci, nauczycieli, aby aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyć  w akcjach propagujących czytelnictwo. Wraz z początkiem września nasi uczniowie wspólnie z nauczycielami i dyrekcją włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Fragmenty tegorocznej lektury E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” zostały zaprezentowane w różnych odsłonach. Wspólne czytanie odbyło się w salach lekcyjnych, na łonie natury oraz podczas przerw międzylekcyjnych w szkolnym radiu. Na pamiątkę naszych aktywności przybiliśmy w zeszytach pieczęć otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.
 
29 września, w ramach kolejnej akcji Ogólnopolskiego Dnia  Głośnego Czytania, uczniowie wysłuchali  fragmentów  książki o prawach dziecka  Joanny Olech i Edgara Bąka  pt. „Mam  prawo i nie zawaham się GO użyć”.  
 
Tekst przygotowany  przez naszych  bibliotekarzy bardzo ładnie nawiązuje do Patrona szkoły oraz obchodzonego święta.  Wiemy, że ten dzień był wyjątkowy dla całej społeczności szkolnej ze względu na uroczystość 30- lecia szkoły. 
 

Galeria