Z życia szkoły

Szkolne Święto Matematyki

W naszej szkole odbyło się Szkolne Święto Matematyki, w ramach którego klasy czwarte brały udział w konkursie: Tabliczka mnożenia na czas. Spośród Uczniów wyłoniliśmy mistrzów tabliczki mnożenia, a są nimi:
1.Wiktoria Merdzińska z klasy 4c
2.Kinga Korzeniowska z klasy 4d
3.Wiktoria Krawiec z klasy 4d

Galeria