Z życia szkoły

Witaj szkoło!

Nadszedł wrzesień, a wraz z nim, po wakacyjnym wypoczynku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 powrócili do placówki, aby spotkać się nauczycielami i rówieśnikami. 
O godzinie 9.00 nowy rok szkolny uroczyście rozpoczęły klasy IV-VIII, o godzinie 10.30 Dyrekcja szkoły powitała uczniów klas I – III.
Wszystkim uczniom życzono, aby czas spędzony w szkole był efektywny, pracowity, ale przede wszystkim radosny, pełen uśmiechów
i przyjaźni, optymizmu i wiary w siebie, bo to wszystko jest prawdziwym bogactwem człowieka. Po części artystycznej przygotowanej przez panie:  
Agnieszkę Piąstkę i Anetę Janiak wszyscy udali się do klas na spotkania  z wychowawcami.
                                         Powodzenia w nowym roku szkolnym 2019/2020!

Galeria