Z życia szkoły

Zestaw podręczników do religii na rok szkolny 2021/22

Kl. I
Poznaję Boży świat – (jedna książka)
AZ-11-01/18-KI-4/20 z dnia 28.05.2020.
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce
 
Kl. II
Odkrywam królestwo Boże – (jedna książka)
AZ-12-01/18-KI-7/21
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce
 
Kl. III
AZ-13-01/12-KI-4/13
Jezus jest z nami – bez ćwiczenia
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce
 
Kl. IV
AZ-21-02/12-KI-1/12
Miejsca pełne BOGActw - bez ćwiczenia
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce
 
Kl. V
AZ-21-01/20-KI-2/20
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy -  bez ćwiczenia
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce
 
Kl. VI
AZ-22-01/20-Kl-4/21
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - bez ćwiczenia
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce
 
Kl. VII
AZ-31-01/13-KI-3/13
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - bez ćwiczenia
autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce
 
Kl. VIII
AZ-32-01/13-KI-4/14
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - bez ćwiczenia
 autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce