Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Budynek A 

Przewodniczący  Tymoteusz Smak 6c

z-ca   Nikola Świerczyńska 6c

Członkowie 

Kacper Dryjański 6c
Wiktoria Pecyna  5a
Nadia Skrzęta  5f
Oliwia Tokarska 6c

Budynek B

Przewodnicząca  Aleksandra Kubiak 3a

z-ca   Kinga Fijałkowska 3b

Poczet sztandarowy i kwiatowy

Gabriela Perlińska 3a
Kornelia Janczak 3a
Klaudia Michalak 3b
Jakub Matusiak 3a
Eryk Pawlak 8b
Adam Dzieran 7b

Sekcja kulturalno-rozrywkowa

Oliwia Rojek 8b
Karolina Płucienniczak 8b
Michalina Sobczak 8d
Aleksandra Gomułka 8d
Michalina Bartosik 3c

Sekcja techniczna

Szymon Nowak 8c,
Mikołaj Zieliński 8c

Sekcja dekoracyjna

Aniela Wróblewska 3c
Martyna Maciaszek 3c
Patrycja Łyskawa 3a