Zajęcia pozalekcyjne

Zajecia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
(art. 42 KN – 1 godz. tyg.)
Lp. Nazwisko i imię Nazwa zajęć Termin
1 Adamiak Andrzej kółko komputerowe pn. 14.25 - 15.10
2 Andrzejewski Tomasz Radio szkolne pn. 14.00-15.00
3 Antoniak Teresa Konsultacje indywidualne pn. 14.35-15.20
4 Bąk Renata Szkolne koło wolontariatu wt. 14.20-15.15
5 Bednarek Katarzyna Polonez czw. 18.30-19.15
6 Białas Aleksandra Wolontariat wt. 14.20-15.15
7 Bogusz Bożena Zajęcia wyrównawcze wt. 12.40-13.25
8 Bonikowska Dorota konsultacje indywidualne z uczniami pt. 15.20-16.15
9 Buba-Karbowski Marian zajęcia przygotowujące do konkursów pon.15.20-16.15
10 Cybulska Beata Zajęcia wyrównawcze czw. 11.45-12.30
11 Czupryniak Edyta Przygotowanie do egz. gimnazjalnego wg. potrzeb dzieci
12 Dębowska Barbara Zaj. wyr.wynikające z potrzeb uczniów pt. 12.40-13.25
13. Dobrowolska Katarzyna pomoc w odrabianiu prac domowych śr. 13.30-14.15
14. Drzewiecka Sylwia Tenis stołowy wt. 15.20-16.20
15. Durczyńska Izabela Przygotowanie do egz. gimnazjalnego pn. 14.30-15.15
16. Dziura Aneta Gazetka szkolna wt. 13.30-14.15, pt.8.00-8.45
17. Dziurdzińska Małgorzata Przygotowanie uczniów do pełnego udziału w życiu kościoła pt. 12.40-13.25
20.   Frątczak Mariola Zajęcia wyrównawcze śr. 12.30-13.25
21.   Gibasiewicz Renata zajęcia wyrównawcze pt.15.30-16.15
22.   Grąbkowski Przemysław zajęcia sportowe pt. 13.00-13.45
23.   Grynda Aleksandra zajęcia wyrównawcze wt.14.30 - 15.30
24.   Grzelak Aneta Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu kościoła śr. 14.30-15.30
25.   Grzelak Joanna Zajęcia wyrównawcze pn. 12.40 - 13.25
26.   Grzelka Beata Kółko historii regionalnej śr. 16.30-17.15
Zaj. przyg. do testów  pt. 8.00 (co 2 tyg.)
27.   Idziak Jolanta "Zajęcia graficzne" innowacja pedagogiczna pt. 11.30-12.15
28.   Janiak Aneta Chór  pn. 14.30-16.00 (2 godz.)
29.   Józefowicz Donata zajęcia artystyczne czw.12.15-13.00
31.   Kaczmarek Jolanta Konsultacje indywid. z uczniem wg potrzeb dzieci
32.   Kałużna Iwona Kółko chemiczne pn. 14.30-15.15
33.   Karbowska Anna zajęcia wyrównawcze pn. 12.40-13.25
34.   Kędzior Irena Zajęcia wyrównawcze wt. 12.40-13.25
35.   Kmieć Marzanna Zaj. rozwijające zainteresowania pn. 10.45-11.30
38.   Kopańczyk Ewa Zajęcia wyrównawcze kl. 5 pn. 14.35-15.20
39.   Kordzińska Ewa Zajęcia wyrównawcze kl. 4 i 7 śr. 14.35-15.20
40.   Książka Ewa Polonez czw. 18.30-19.15
41.   Kubicka Bożena Zwolnienie lekarskie  
42.   Kulesza Sylwia Zajęcia rozwijające zainteresowania pt. 12.40-13.25
44.   Maciaszek Radosław Wyrównywanie braków edukacyjnych wedle potrzeb cz. 9.50-10.35
46.   Matusiak Izabela Zaj. przyg. do egzaminów  pn. 14.35-15.20
47.   Mądrachowska Agnieszka spotkania Dyskusyjnego Klubu Czytelnika czw. 14.50-15.40
48.   Michalska Dorota zaj. przyg. do konkursów zgodnie z potrzebami uczniów
49.   Mięksiak Izabela zaj. przyg. do konkursów zgodnie z potrzebami uczniów
50.   Muszyński Michał zaj. przyg. do konkursów zgodnie z potrzebami uczniów
51.   Nejman Sylwia Kółko fizyczne czw. 13.40-14.25
lub 14.25-15.20
52.   Niżałowska Magdalena Wyrównywanie braków edukacyjnych w ramach potrzeb wt. 13.40-14.25
53.   Nykiel-Wojciechowska Marlena zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
54.   Ochapska Jolanta Konsultacje indywidualne dla uczniów kl. VII, VIII, III pn. 14.30-15.15
55.   Ogińska Urszula Zajęcia wyrównawcze czw. 12.40-13.25
56.   Pabich Violetta Zajęcia wyrównawcze wt. 12.40-13.25
57.   Pacześna Elżbieta Zajęcia rozwijające zainteresowania pn. 8.00-8.45
58.   Pańczyk-Semba Jolanta Przygotowanie do egzaminu kl. III śr. 8.00-8.45
59.   Pawlak Agnieszka Przygotowanie do egzaminu gim. śr. 15.30-16.15
60.   Piąstka Agnieszka Zajęcia rozwijające zdolności wt. 14.35-15.20
61.   Piekarczyk Włodzimierz Zajęcia korekcyjno-sportowe pn. 16.00
(Orlik, Broniewskiego 5)
63.   Połomska – Buda Daria Konsultacje indywid. z matematyki pn. 13.30-14.15
64.   Pyster Jolanta Konsultacje indywid. z uczniem środa 13.40-14.25
65.   Retkowska Danuta Zajęcia wyrównawcze wynikające z potrzeb uczniów czw. 13.30-14.25
67.   Skonieczna Anna Próby scholi "Arietta" pn. 15.00-16.00
69.   Socka Anna Wyrównywanie braków edukacyjnych w ramach potrzeb wt. 12.30-13.25
70.   Sołtysiak Arleta kółko zainteresowań czw. 14.50-15.40
71.   Stasiak Beata Rozwijanie zainteresowań pt. 11.45
73.   Strymer Magdalena Przygotowanie do konkursów wg potrzeb dzieci
75.   Szczepaniak Jolanta pomoc w odrabianiu prac domowych pt. 13.30- 14.15
76.   Szczepaniak Paweł Zajęcia sportowe pn. 15.20-16.15
77.   Szymańska Katarzyna Zajęcia wyrównawcze z j. pol. (bud. B) pn. lub śr. 14.35-15.20
Zajęcia wyrównawcze z j. pol. (bud. A) pn. 13.40-14.25
78.   Szymanowski Dawid Tenis stołowy pt. 14.25
79.   Szymańska Beata Kółko techniczno-informatyczne czw. 8.00 lub 14.30
80.   Szymańska-Szczęśniak Sylwia Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne śr. 8.00-8.45
81.   Ścibor Katarzyna Kółko geograficzne 14.30-15.15
82.   Śliwińska Małgorzata Zajęcia plastyczne śr. 14.30-15.15
83.   Światowa – Szałek Hanna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wt. 11.45-12.30
85.   Tyczka Małgorzata Zajęcia wychowawcze wt. 13.40-15.00 (co 2 tydz.)
86.   Tylki Lidia Zaj. wyrównawcze z geografii pn. 13.30-14.30
87.   Ulańska –Grabowska Aneta Przygotowanie do konkursów wg potrzeb dzieci
88.   Waloszek Mariola Samorząd Uczniowski wg potrzeb dzieci
89.   Węcławek Maria Zajęcia wyrównawcze śr. 11.45-12.30
91.   Wilkanowska Agnieszka Zajęcia kreatywne śr.
93.   Włodarczyk Lilla Zajęcia wyrównawcze pn. 12.40-13.25
94.   Woźniak Dagmara Zajęcia wyrównawcze wt. 11.30-12.30
95.   Wyrwa Emilia "Język polski bez troski"
(wymiennie 1 godz. w tygodniu)
pt. 14.35-15.20 (3e, 8a)
lub pn. 14.35-15.20 (6c, 8d)
lub wt. 8.00-8.45 (3a)
96.   Zefirjan – Śliga Marta zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla kl.7d wt.8.00 - 8.45