Z życia szkoły

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 5
im. UNICEF w Turku
os. Wyzwolenia 7A
INFORMUJE
że od 2 lutego 2022
rozpoczynają się zapisy do klas I
na rok szkolny 2022/2023.

Informacje o zasadach naboru można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.sp5.turek.pl  w zakładce RODZICE/INFORMACJE, na drzwiach wejściowych do budynku szkoły i pod nr telefonu  63 289 18 31.

Wnioski o przyjęcie dziecka  do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp5.turek.pl z zakładki >> RODZICE/INFORMACJE <<.

Wnioski (pobrane ze strony www.sp5.turek.pl) można składać od dnia 02.02.2022 drogą elektroniczną wyłącznie na adres: unicef@sp5.turek.pl lub w wersji papierowej, wrzucając formularz do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną nie prowadzimy zapisów bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Galeria